Fındığın bilinmeyen yararları

F?nd???n bilinmeyen yararlar? 20 Haziran 2014/in Haberler /taraf?ndan admin F?nd?k doymam?? ya? içeren di?er g?dalar gibi oldukça ucuz ve bulmas? kolay bir besin.. E?er kalp hastal?klar? riski ta??yorsan?z veya hastas?ysan?z hafif yemeklerin yan? s?ra doktorunuzun tavsiye etti?i miktarda f?nd?k yiyebilirsiniz. ??te soru ve cevaplarla f?nd???n di?er yararlar?.. F?nd?k yemek kalbe yararl? m?d?r? ?nsanlarda kalp sa?l??? üzerine yap?lan birçok.. devamı →

25 Kas 2014
0 Yorum