Bombay Fasulye

Bombay Fasulye, Tane renkleri beyaz, ?ekilleri ovalimsi,  ?i?kin, di?er fasulyelere göre daha iri ve dolgun tanelidir. 10-12 mm büyüklü?ündedir. Bolu Göynük´te yeti?mektedir. ?thal olan?n içerisinde yerli Bombay fasulye özelli?ine en yak?n olan? Moldova’dan gelenidir. Tüketici daha çok piyaz ve pilaki yaparak kullan?r. Rutubet ve analiz oranlar? kuru fasulyenin ayn?s? olup, eski ve yeni ürünlerin ay?rt edilebilmesi için ayn? hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Akdeniz mutfa??nda en çok kullan?lan fasulye çe?idi oldu?u için Yunanistan ve ?talya´ya ihraç edilmektedir.