Calrose Pirinç

Amerika California orjinli bin tane a??rl??? 22-23 gr olan bir pirinç çe?ididir. Ülkemizde 1982 y?l?ndan sonra kullan?lmaktad?r. Kuruluk oran?n? standard?, su çekme oran?n?n sabit olmas? ve tekrar ?s?t?ld???nda k?r?lmamas? nedeniyle toplu tüketimde de tercih nedeni olmu?tur. USA Calrose pirinci, pilavl?k pirinç olarak kullan?lmaktad?r.