Çiğköftelik Bulgur

Güneydo?u bölgesi ba?ta olmak üzere Urfa, Gaziantep, Ad?yaman, Malatya, Konya illerinde yeti?tirilmektedir. Bulgurun en ince hali olan simit diye tabir etti?imiz ince bu?daydan olan mamuldür.