Dermason Fasulye

Dermason fasulye; en fazla tüketilen çe?ittir. Erzincan, Konya, Çumra, Ni?de, Kayseri, Ankara, Malatya, Do?an?ehir, Elbistan ve Tokat´ta yeti?mektedir. Erzincan Dermason fasulyesi, toprak özelli?i ve kar suyu ile beslenerek yeti?mesi, ince kabuklu olmas?, çabuk pi?mesi ve lezzetli olmas?ndan dolay?, tüketicinin en çok tercih etti?i fasulyedir. Uzun süre dayan?r ve böceklenme riski çok azd?r. Erzincan fasulyesinin fiyat?, di?er yörelerin fiyatlar?ndan yakla??k % 30-40 yüksektir. Erzincan fasulyesini di?erlerinden ay?rt etmek için tane özelli?ine bak?lmas? yeterlidir. Tanelerinin ucu kesiktir ve dolgun yap?dad?r. Renkleri canl? beyazd?r.