İrmik

Bu?day irmi?i: Yabanc? maddelerden temizlenmi? ve tavlanm?? Triticum durum bu?day?n?n irmik ö?ütme tekni?ine uygun olarak ö?ütülmesi ile elde edilen bir üründür.
Bu?day irmi?i 5 gruba ayr?l?r;
Makarna üretiminde kullan?lacak irmik: 125-530 mikron eleklerin aras?nda kalan ürün olup, elek alt? miktar?%10 u, elek üstü miktar? %1’i geçmemelidir.
?nce irmik: 125-450 mikron eleklerin aras?nda kalan mamuldür. Elek alt?na geçen ve elek üstünde kalan miktarlar?n toplam? %20’yi geçmemelidir.
Orta boy irmik: 450-800 mikron eleklerin aras?nda kalan mamuldür. Elek alt?na geçen ve elek üstünde kalan miktarlar?n toplam? %20’yi geçmemelidir.
?ri irmik: 800 – 1120 mikron eleklerin aras?nda kalan mamuldür. Elek alt?na geçen ve elek üstünde kalan miktarlar?n toplam? %20’yi geçmemelidir.