Uzun Pirinç

Uzun taneli pirinç: uzunlu?u eninin 4 veya 5 kat? olan uzun ve ince taneler. Pi?irildi?inde tane tane, hafif ve yumu?ak olur. Türk i?ipilav yap?m?nda kullan?lmas? ba?ar?l? pilav tarifine ula?may? sa?lar.
Orta boy taneli pirinç: uzunlu?u eninin 2 veya 3 kat? olan, uzun taneli pirinçten daha k?sa ve geni? taneler. Pi?irilmi? taneler daha nemli ve yumu?ak olur ve uzun taneli pirince göre birbirine yap??ma e?ilimi daha fazlad?r. Sebze dolmalar?nda, sarmalarda yada tavuk kuzu doldurmada kullan?labilir.